Calonge, Poble de Llibres. La primera booktown catalana